Ga naar de inhoud Ga naar het menu

Privacy Verklaring

Iedereen heeft recht op privacy. U heeft er dan ook recht op dat de ABG-organisatie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Privacyverklaring

Hoe de gemeente met uw (persoons)gegevens moet omgaan is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en daarop gebaseerde regelgeving en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Bekijk hier (PDF, 96 kb) de privacyverklaring van de ABG-organisatie.

Bekijk ook het Privacybeleid en Privacyreglement (DOCX, 101 kb) en het Protocol melding datalekken en beveiligingsincidenten (PDF, 282 kb)

Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via het algemene nummer 088 38 21 000 of via avg@abg.nl.